македонски
Alpiq in: Македонија интернет


Алпик Република Македонија

Алпик Eнергија Скопје ДООЕЛ е основано во 2006 година. Основната дејност на друштвото е трговија со енергија и снабдување со електрична енергија во рамките на Република Македонија и регионот. Преку нашата голема мрежа низ цела Европа, на нашите партнери и клиенти им нудиме широк опсег на енергетски услуги.

Нашата понуда:

  • Енергетска трговија
  • Снабдување со енергија / продажба на ел. енергија
  • Услуги на енергетско управување

Алпик им помага на корисниците во поедноставувањето на енергетското управување и го оптимизира целиот процес, со цел добивање позитивни деловни резултати.